29 Kasım 2013 Cuma

Devrim Dersleri - 1: Matematiğin Temelleri

Devrimcilik...

Bazı insanların ne kadar kolay kullandığı bir sıfat olmuş devrimcilik. Kendisini yada örgütlü ise grubunu bu sıfatla anan bu kadar çok insan olduğunu görünce gerçekten hayret ediyorum. Hayret ediyorum, "devrim"in ne demek olduğunu biliyor olsa, böylesi bir cesareti kolay kolay gösteremez bir insan çünkü.

Devrim: İnsanların hiç bilmediği, yada tamamen yanlış bildiği şeyleri gösterme faaliyetidir.

Devrimci: Devrim yapabilecek bilgi birikime ulaşmış insan demektir.

Ne kadar ağır tanımlar...

Devrimcilik, bir insanın kendi kendisine takacağı veya kendisini bu şekilde ifade edeceği bir sıfat olamaz. Yani, çok büyük bir sorumluluğu alma demek olan, çok çok uzun yıllar kafa yorma sürecini de içinde barındıran -çünkü hiç bilinmeyen yada tamamen yanlış bilineni bulmak gerekiyor-, üstelik sürecin sonunda da -dünyevi- her şeyini kaybedebilmeyi göze almış olmayı da gösteren bu sıfatı biz kendi kendimize takmayacağız. Biz çalışmalarımızı yapıp, sorumluluk alarak yaptıklarımızı insanların istifadesine sunacağız yani devrim için teşebbüslerde bulunacağız. Eğer başarmışsak devrimci sıfatı bizi bulur zaten. Ama bu ne cesaret ki, hiçbir teşebbüste bulunmadan, insanlar kendi kendisine bu devasa sıfatı yakıştırabiliyorlar. Sanıyorum, devrim ve devrimciliğin siyasi jargona ait -belki alelade- bir tanımlama olduğunu zannediyorlar da, üstüne almaya kalkacak insanı, -eğer bir şeyler ortaya koymamışsa- ezip geçebilecek böyle bir sıfatı hiç sorun etmeden kullanabiliyorlar.

Sen yapabiliyorsan, -ki yapabilecek durumdasın da yapmıyorsan zaten büyük vebal taşırsın- insanlara yeni şeyler göster; yanlışlarını düzelt; elbette insanlar sana çabanın sonunda o sıfatı yakıştıracaklardır, o en kolayı. Yeter ki; aklını, vaktini, hayatını insanların yararına harca, yepyeni keşiflerle insanların karşısına çıkmış ol. Ama öbür türlü, tüm bunlar, sorumluluk almanın o koca yükü zor gelmiş de yine kendine devrimci sıfatını yakıştırabiliyorsa bir insan; o zaman bu cesareti ancak cehaletinden kaynaklanıyor demektir. 

Tabi, bu işin püf noktası da o ya; önemli olanın sıfatlar değil, faaliyetler olduğu bilincinde değilsek, aklımız kapanmış demektir; o zaman keşif yolları yani devrim yolları da kapalı olacak demektir. Yani süreç başlamadan bitmiş demektir.

....

Dört işlem Matematiğin, -her işlemin teker teker tanımı yapılarak- aslında beş işlem olduğu; ve bu yeni 5 işlem Matematik kavramı üzerinden, tüm alt dalları ile birlikte; matematiğin, evrenin işleyişini nasıl ifade ettiği, geniş bir matematik ağacı çıkarılarak anlatılan Devrim Dersleri serisinin ilk çalışması: Matematiğin Temelleri aşağıdadır.

Yaklaşık bir saatlik, matematiği anlamlandırma çabası, yukarıdaki ifadelerle: İlk teşebbüsüm.


link: https://www.youtube.com/watch?v=YV9zu4iEaSQ

Yararlanılan kaynaklar:

1. Understanding Digital Signal Processing (2nd Edition), Richard G. Lyons, Prentice Hall
2. Who Is Fourier? A Mathematical Adventure 2nd Edition, Transnational College of Lex
3. Wikipedia